"මා ඔබත් එක්ක සුහද කතාවක්
ඔබෙ ඇසුත් එක්ක ප්‍රේම කතාවක්"

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේගෙ මේ ගීතයෙ මේ
පද පේලි දෙක අතරෙ කොච්චර දේවල් තියෙනවද
කියල මට හිතුනෙ සෙනසුරාදා ගෙදර ගියවෙලාවෙ
රේඩියෝ එකේ ඕක ගිය අතරෙ................

පබැදුම UD.SHA

0 comments:

Post a Comment

type UD.SHA on Google ,there is what you want!